Jubilarissen en afscheid penningmeester.

Tijdens de algemene ledenvergadering zijn Bertus Wermink ,Dinand Mannessen , Vincent Hegeman en Herman Mensink gehuldigd voor hun 25 jarig lidmaatschap. Tevens nam Wouter Pigge afscheid als penningmeester.

Laat wat van je horen

*