Boswerkzaamheden

Beste mensen,

Graag wil ik u, als gebruiker(s) van de blauwe ATBroute op de Sallandse Heuvelrug, informeren over de boswerkzaamheden van Staatsbosbeheer in dit gebied.

Vanaf half januari zullen we starten we met de reguliere houtoogst op de Holterberg. Globaal tussen de Motieweg en Plaggenweg, Holterbergweg en Helhuizerweg. Na de zomer wordt er verder gewerkt aan de oostkant van de Holterbergweg. Dit betreft dus niet de omvorming van bos naar heide, maar het dunnen en verjongenvan het bos. Bomen en bossen zijn een belangrijk onderdeel van ons dagelijks leven. We gebruiken het hout uit deze bossen voor bijvoorbeeld woningen, meubels en papier. Hout oogsten uit Nederlandse bossen is niet nieuw. Staatsbosbeheer zorgt voor de planten en dieren door deze te beschermen, laat de recreant het bos beleven en produceert hout voor de Nederlandse markt.

Dunnen en verjongen Houtoogst vindt plaats door dunning en verjonging. Op de Sallandse heuvelrug gaan we dunnen en verjongenin een deel van het bos. Bij dunning worden er bomen weggehaald om de anderen meer ruimte te geven om goed verder te groeien. Bij verjonging worden grotere open plekken gemaakt. Soms planten we daar nieuwe bomen maar meestal valt er voldoende zaad op de bodem dat spontaan kan ontkiemen. Dat heet natuurlijke verjonging. Voor kwaliteitshout treffen wij regelmatig maatregelen in het bos. Rechte bomen zijn bijvoorbeeld het meest geschikt om planken van te zagen. Daardoor kunnen ook toekomstige generaties hout als hernieuwbare grondstof blijven gebruiken. Bos blijft bos. De opbrengst van de houtverkoop wordt gebruikt voor het beheer van alle natuurgebieden van Staatsbosbeheer.

Wat merkt u ervan? Het zagen vindt plaats met een oogstmachine, een harvester en neemt ongeveer anderhalve maand in beslag. Deze geavanceerde houtoogstmachine kan nauwkeurig en precies werken. Hij velt en onttakt de bomen en zaagt de stam in stukken van de gewenste lengte. De stammen worden opgestapeld in afwachting van transport naar de zagerijen. Takken blijven in het bos achter.

De paden in het werkgebied blijven toegankelijk, maar kunnen tijdelijk minder goed of niet begaanbaar zijn doordat er in de nabijheid gewerkt wordt. Wij willen u vragen om rekening te houden met de

werkzaamheden en de veiligheidsvoorschriften (ter plaatse aangegeven) in acht te nemen en dit zo mogelijk te communiceren met leden van uw vereniging en gebruikers van de route.

Ook kan het zijn dat de paden stuk gereden worden. De paden worden zo snel mogelijk hersteld, maar dit herstelwerk kan pas uitgevoerd worden als het werk afgerond is en in een periode dat de paden goed droog zijn. Wij hopen op uw begrip hiervoor.

Voor meer informatie over deze specifieke werkzaamheden kunt u contact met mij opnemen via telefoonnummer 06 23868611 of per mail: k.westra@staatsbosbeheer.nl

Ik hoop u met deze brief voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Boswachter Kees Jan Westra, team Salland

Laat wat van je horen

*