Clubhistorie CC75

De fietstoerclub CC75 is voortgekomen uit de wielervereniging CC75.

In 1978 ontstond er naast de wedstrijdrenners een toerafdeling, die in 1981 werd omgezet in een aparte Fiets Toer Club. Om de oorsprong en de binding met de “moedervereniging” te benadrukken werd gekozen voor de naam FTC CC75. Ook nu nog zijn er stevige banden tussen de ‘ren’ en de ‘toer’ Zo is er een gemeenschappelijk clubblad, en veel wielrenners kiezen na hun wedstrijdloopbaan voor de luwte van de toer.

De FTC CC75 is een actieve vereniging, met een groeiend ledental. Momenteel meer dan 500 leden, waaronder 50 dames.  Er zijn verschillende groepen, ingedeeld op snelheid.
In principe wordt er ’s zomers op de weg gefietst, uiteraard op de racefiets en in de winter op ATB of cyclecross fiets in bos en veld.

De trainingen op de weg zijn voornamelijk op dinsdagavond, zaterdagmiddag en zondagochtend. Daarnaast kan er worden getraind op de maandag- en donderdagavond. Op maandag- en donderdagmiddag zijn er nog trainingsritten die voornamelijk worden bezocht door Vutters/gepensioneerden en toerders die tijdelijk even wat gas terug nemen of op andere tijdstippen verhinderd zijn. De dames, waarvan er een aantal behoorlijk hun ‘mannetje staan’, fietsen vaak ook nog op donderdagochtend.

Van oktober t/m februari fietsen we in bos en veld. Door speciale afspraken met boseigenaren zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten kunnen wij op vastgestelde tijdstippen rijden in gebieden waar fietsen normaal verboden is.

Ieder jaar wordt er een Toerprogramma vastgesteld, dat bestaat uit een selectie uit het grote aanbod aan Toertochten die in de wijde omgeving worden  georganiseerd. Deelname aan dit Toerprogramma is overigens niet verplicht; we rijden geen wedstrijden en niemand wordt dus ‘opgesteld’.

Natuurlijk organiseren we zelf ook toertochten. Zo is er in mei de beroemde Sportvoeding Webshop Tecklenburg Rundfahrt vanuit partnergemeente Ibbenbüren in Duitsland. Pittig klimwerk met vele ‘kuitenbijters’! Verder de Hemink Hellendoornse Bergrit in september, om alvast weer te wennen aan de ATB en de VolkerWessels Holterberg ATB tocht en de Carbid-tocht. Bij al deze tochten is de steun van onze sponsors onontbeerlijk.

Uiteraard zijn er ook bij de ‘Toer’ sterke en minder sterke rijders. Daarom wordt er vaak in een A- B- en C-groep gefietst, met snelheden van resp. 30-35 km/u, 30km/u en 27-28 km/u. In een gemengde groep wordt (binnen redelijke grenzen) de snelheid van de minst snelle deelnemers aangehouden.

Hoogtepunten in het toerseizoen zijn voor velen de Meerdaagse tochten. Eind augustus/begin september is er een tweedaagse tocht met start vanuit Nijverdal, en begin juni een ‘driedaagse’ vanuit een meestal bergachtige locatie in het buitenland. De Vogezen, Eifel, Ardennen, Weserbergland  etc. Elke vijf jaar is er een ‘lustrumtocht’  waarvoor nog verder en nog hoger het parool is. De Alpen en de Dolomieten zijn in dit kader al bezocht.

Opgemerkt moet nog worden dat naast het prestatieve aspect ook de sfeer binnen de groep een belangrijke factor is. Het begrip “gangmaker” wordt bij ons op meer dan één manier uitgelegd!