Veilig fietsen in groepen.  

  1. Inleiding

FTC CC75 kent diverse trainingsgroepen, die op verschillende dagen en tijden gezamenlijk een trainingsronde maken. Voor veel van onze leden is dit bekend terrein en zij weten wanneer zij gezamenlijk kunnen fietsen en bij welke groep zij zich het beste thuis voelen.

Er zijn echter ook nieuwe leden en leden, die niet gewend zijn om in een groep te fietsen. Het fietsen in een groep vraagt om specifieke vaardigheden, vooral ook om te voorkomen dat er  ongelukken gebeuren.

Door een drietal leden, te weten Gerard Bessembinders, Frits Broekmate en Ron Jonker, is er een film gemaakt, die duidelijk aangeeft waar je op moet letten als je fietst in een groep. (Wat zijn de commando’s, hoe draai je door etc..) We raden alle nieuwe leden aan om deze film te bekijken om er vervolgens je voordeel mee te doen. Daarnaast is deze film ook belangrijk voor leden, die niet gewend zijn om in groepen te fietsen.

 

  1. Aanmelding

Nieuwe leden melden zich aan bij Sandra Velding. Zij krijgen daar informatie over onze vereniging. Een onderdeel hiervan is het geven van informatie over de verschillende trainingsgroepen. Er kan op verschillende dagen en in verschillende groepssamenstellingen gefietst worden.

Van groot belang is het aansluiten bij een groep, die past bij jouw niveau. Dat is een beetje aftasten en bekijken. Een suggestie hierbij voor nieuwe leden is, grijp niet te hoog, want het fietsen in een groep, die boven jouw niveau zit vergalt een boel fietsplezier en is een hoger veiligheidsrisico.

 

  1. Wegkapiteins

Bij alle trainingsgroepen is een wegkapitein. De wegkapitein bewaakt het tempo van de groep, zorgt voor het tijdig doorwisselen en houdt ook in de gaten of iedereen van de groep mee kan komen. Het uitgangspunt is n.l. samen uit en samen thuis.

De wegkapiteins komen ook met enige regelmaat bij elkaar om van gedachten te wisselen over het bevorderen van de veiligheid van het fietsen in groepen en om daar afspraken over te maken.

Als een nieuw lid mee wil fietsen met een training, dan meldt hij/zij  zich bij wegkapitein. De wegkapitein wijst een ervaren fietser in de groep aan als mentor. De mentor helpt het nieuwe lid bij het volgen van de regels zoals die gelden voor het fietsen in een groep. Op derze manier wordt de veikigheid van het fietsen in groepen bevorderd.

 

Binnen onze vereniging zijn de volgende wegkapiteins beschikbaar:

 

Conchita Dorgelo                              Damesgroep, donderdagmorgen

Erika Jonker

 

Gerrit Berends                                   A en B groep op maandagmiddag en donderdagmiddag

Wim Bisseling

Marinus Heuver

Aart Stegeman

Gerard Swerink

Frits Voorhorst

 

 

Meindert Bremmer                            A1, A2 en B groep op dinsdagavond, zaterdagmiddag en

Frits Broekmate                                 zondagmorgen

Henri Dorgelo

Vincent Hegeman

Johan Maris

Aart Stegerhoek

Jan Veldhuis

Robert Veldhuis

Maarten Visser

 

Als je meer wilt weten over de rol van de wegkapitein of als je zelf behoefte hebt om deze rol te vervullen, dan ben je altijd van harte welkom. Je kunt contact opnemen met Gerard Swerink (info@lasource.nu) voor nadere informatie.

 

  1. De film

De film over de fietsveiligheid is een aanrader. Deze geeft duidelijk aan hoe je de fietsveiligheid kunt bevorderen, door eenduidigheid in commando’s en een goede onderlinge communicatie. Een woord van dank voor de makers is hier zeker op zijn plaats. Dus Gerard, Frits en Ron van harte bedankt. Ook de leden van onze vereniging, die hebben meegewerkt aan deze film door op te treden al volleerde acteurs, hartelijk bedankt.

 

 

 

 

 

 

 

Laat wat van je horen

*