Voorstel tot statutenwijziging.

Zoals te lezen is in de uitnodiging zal er tijdens de Algemene Ledenvergadering van 14 maart een voorstel tot statutenwijziging worden gedaan.

In onderstaand document zijn de voorstellen tot wijziging in kleur aangegeven.

Hartelijke groeten,

Ellen Lubbers – secretaris FTC CC’75

Voorstel statutenwijziging FTC CC’75 concept 5-3-2018

Laat wat van je horen

*