Lid worden.

Geacht aspirant lid,

Fiets Toer Club CC75 is opgericht in februari 1981 en heeft als doelstelling het toer fietsen, en het ATB-en te bevorderen en te stimuleren. FTC CC75 telt momenteel +/-500 leden.

De vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU). Wanneer u lid wordt ontvangt u tevens het NTFU tijdschrift Fietssport Magazine.  In dit blad staan naast vele fiets gerelateerde onderwerpen ook de tochten die door NFTU verenigingen worden georganiseerd. Verder ontvangt u een NTFU-Ledenpas, dat u recht geeft op kortingen op het inschrijfgeld bij deelname aan deze tochten. Vanaf 1 januari 2019 wordt het NTFU-Ledenpas een online ledenpas via www.fietssport.nl.

Fiets Toer Club CC75 organiseert een groot aantal toertochten. Op het hoofdmenu ” Tochten FTC CC75″ vindt u hierover meer informatie.

Wij zetten de voordelen van het lidmaatschap aan onze vereniging voor u op een rij:

  • Gratis deelname aan wekelijkse trainingen met groepen van uw eigen conditieniveau.
  • Samen met andere leden deelnemen aan tochten bij andere verenigingen.
  • Gratis deelname aan de tochten van FTC CC75.
  • Deelname aan fiets meerdaagsen voor zowel toerfietsers als ATB-ers.
  • Korting bij deelname aan NTFU fietstochten in Nederland en ver daarbuiten.
  • In de lidmaatschapsprijs opgenomen unieke ‘allrisk’ verzekering.
  • Gratis ontvangst van het Fietssport Magazine.
  • Clubkleding tegen aantrekkelijke prijzen.

Wat kost een lidmaatschap:
Hoofd lid: € 52,52 (2018); € 52,79 (2019);
Vanaf het 2e gezinslid: € 43,93 (2018); € 44,15 (2019);
Steunend lid: € 10.00
De contributie wordt voldaan d.m.v. automatische incasso.

Gezinsleden en Steunende leden ontvangen geen Fietssport Magazine.

Beëindiging van het lidmaatschap kan tot uiterlijk 1 december van het lopende jaar en alleen schriftelijk bij de secretaris.

BELANGRIJK:
Nieuwe leden die zich na 1 september hebben aangemeld, betalen tevens het lidmaatschap over het volgende jaar  (XL lidmaatschap). We hanteren voor het eerste jaar dan een lager tarief en voor het tweede jaar het reguliere tarief.
Wanneer gedurende het lopende jaar het lidmaatschap wordt opgezegd, vindt er geen restitutie plaats van de contributie.
Adreswijzigingen dienen tijdig aan de secretaris te worden doorgegeven.

Vragen omtrent het lidmaatschap van onze vereniging kan bij:
Edwin en Sandra Velding-Karsten
Valeriaan 32
7443 KE Nijverdal
0548-620375
ledenadministratie.ftc@cc75.nl

Aanmeldingsformulier