Lid worden.

Geacht aspirant lid,

Fiets Toer Club CC75 is opgericht in Februari 1981 en heeft als doelstelling het toer fietsen, en het ATB-en te bevorderen en te stimuleren. FTC CC75 telt momenteel meer dan 500 leden en het aantal groeit nog steeds.

De vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU). Wanneer u lid wordt ontvangt u het Toerfiets Evenementen Programma (TEP).  In dit blad staan alle tochten die door NFTU verenigingen worden georganiseerd. Verder ontvangt u een Toer Fiets Kaart (TFK), die u recht geeft op kortingen op het inschrijfgeld bij deelname aan deze tochten.

Fiets Toer Club CC75 organiseert een groot aantal toertochten. Op het hoofdmenu ” Tochten FTC CC75″ vindt u hierover meer informatie.

Wij zetten de voordelen van het lidmaatschap aan onze vereniging voor u op een rij:

  • Gratis deelname aan wekelijkse trainingen met groepen van uw eigen conditieniveau.
  • Samen met andere leden deelnemen aan tochten bij andere verenigingen.
  • Gratis deelname aan de tochten van FTC CC75.
  • Deelname aan fiets meerdaagsen voor zowel toerfietsers als ATB-ers.
  • Korting bij deelname aan NTFU fietstochten in Nederland en ver daarbuiten.
  • Gratis ontvangst van het TEP met meer dan 6000 tochten.
  • Gratis clubblad CC75.
  • In de lidmaatschapsprijs opgenomen unieke ‘allrisk’ verzekering.
  • Gratis ontvangst van het Fiets Sport Magazine.
  • Clubkleding tegen aantrekkelijke prijzen.

Wat kost een lidmaatschap:
Hoofd lid: € 51,47
Vanaf het 2e gezinslid: € 43,18
Steunend lid met clubblad: € 10.00
De contributie wordt voldaan d.m.v. automatische incasso.

Gezinsleden en Steunende leden ontvangen geen TEP.

Beëindiging van het lidmaatschap kan tot uiterlijk 1 november van het lopende jaar en alleen schriftelijk bij de secretaris.

BELANGRIJK:
Nieuwe leden die zich na 1 oktober hebben aangemeld, moeten tevens het lidmaatschap over het volgende jaar voldoen.
Wanneer midden in het lopend jaar het lidmaatschap wordt opgezegd, vindt er geen restitutie plaats van de contributie.
Adreswijzigingen dienen tijdig aan de secretaris te worden doorgegeven.

Vragen omtrent het lidmaatschap van onze vereniging kan bij:
Sandra Velding-Karsten
Valeriaan 32
7443 KE Nijverdal
0548-620375
ledenadministratie.ftc@cc75.nl

Aanmeldingsformulier